Diyanet hutbesinde esnafa çattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın stokçulara tepki göstererek, “Stok yapanları zabıtalara şikayet edin. Stoklara ve stokçulara fırsat vermeyin” açıklamasına Diyanet’ten de destek geldi.

Diyanet, 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde yayınladığı hutbede, esnafa çattı. Diyanet, “Esnaf olmanın ahlakı, dürüstlükten  ayrılmamaktır. Malın kusurunu gizlememek, stok ve  karaborsacılığa tevessül etmemek, helal kazancına  haram bulaştırmamaktır. İş hayatında duyarlılığın azaldığı, kanaat,  doğruluk ve dürüstlük gibi erdemlerin zayıfladığı,  ahlak kavramının içinin boşaltıldığı ve istismar  edildiği bir çağda yaşıyoruz. Dünyevileşme, bencillik, bir malı değerinden fazlaya satmak veya  kiraya vermek suretiyle çok kazanma arzusu gibi yanlış tutum ve davranışlar toplumsal huzuru ve  barışı derinden etkilemektedir” ifadesini kullandı.

Diyanet işleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 81 il için yayınladığı “İş Ahlakı: Toplumsal Huzurun Kaynağı” başlıklı hutbede, memurlara, işçilere, işverenlere, esnafa hatta müşterilere de öğütler verildi.

Hutbede yer alan bazı ifadeler şöyle:

İŞÇİ OLMANIN AHLAKI VARDIR

İş ahlakı, çalışma hayatının tamamını kapsayan bir değerdir. Memur olmanın ahlakı olduğu gibi amir olmanın da ahlakı vardır. İşçi olmanın ahlakı olduğu gibi işveren olmanın da ahlakı vardır. Esnaf olmanın ahlakı olduğu gibi müşteri olmanın da ahlakı vardır.

MEMUR DEVLETİNE SADAKATLE BAĞLANSIN

Memur olmanın ahlakı, devletine sadakatle bağlı kalmak, milletine nezaket ve özveriyle hizmet  etmektir. Amir olmanın ahlakı ise, hak ve adaletten asla ayrılmamak, himayesindeki kişilere hakkaniyetle  davranmaktır.

İŞYERİ İMKANLARINI ŞAHSİ İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANMAYIN

İşçi olmanın ahlakı, işini sağlam ve kaliteli yapmak, işyerini işverenin emaneti olarak görmektir. İşyerinin imkânlarını şahsi ihtiyaçları için kullanmamaktır. İşveren olmanın ahlakı ise işçiye huzurlu bir iş ortamı oluşturmaktır. Onu sosyal haklardan mahrum bırakmamak, alın teri kurumadan ücretini tam ve vaktinde ödemektir.

STOKÇULUK YAPMAYALIM

Esnaf olmanın ahlakı, dürüstlükten ayrılmamaktır. Malın kusurunu gizlememek, stok ve  karaborsacılığa tevessül etmemek, helal kazancına  haram bulaştırmamaktır. Müşterisini aldatmamak, ölçü ve tartıyı eksik yapmamaktır. Müşteri olmanın ahlakı ise, esnafa verdiği sözü yerine getirmek, borcunu zamanında ödemek, onu zarara uğratacak her türlü söz ve eylemden  kaçınmaktır.

KİRAYI YÜKSEK TUTMAYALIM

İş hayatında duyarlılığın azaldığı, kanaat,  doğruluk ve dürüstlük gibi erdemlerin zayıfladığı, ahlak kavramının içinin boşaltıldığı ve istismar edildiği bir çağda yaşıyoruz. Dünyevileşme, bencillik, bir malı değerinden fazlaya satmak veya kiraya vermek suretiyle çok kazanma arzusu gibi yanlış tutum ve davranışlar toplumsal huzuru ve barışı derinden etkilemektedir.

NE ALDATAN OLALIM NE ALDANAN

Bize verilen her bir imkânı Rabbimizden bir emanet, O’nun rızasını kazanmak için bir fırsat  bilelim. İşimizi sağlam yaparak hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur kılalım. Ne aldatan olalım ne de aldanan.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir