ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi öğrencileri artan fiyatları protesto etti

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi, eğitim ve barınma fiyatlarındaki fahiş fiyat artışına karşı tavır alan öğrencilerin protestosuna sahne oldu. Ulaşım, yemek ve barınma üzere temel gereksinimler konusunda da mağduriyetlerini lisana getiren öğenciler, okul idaresinden bu mağduriyetlerinin en kısa müddette giderilmesi ve akademik kalitenin korunması için acil tedbirler alınması davetinde bulundu.

“MÜŞTERİ DEĞİL ÖĞRENCİ”

Okul idaresinin öğrencileri, üzerinden kâr elde edebilecek müşteriler olarak değil birer ODTÜ öğrencisi olarak görmesi gerektiğini belirten öğrenciler, yarı özel statülü bir okul pozisyonuna sahip olmasına karşın okulun, tüm maliyetlerini öğrencilerinin sırtına bindirmesinin haksızlık olacağını lisana getirdi.

Öğrenciler hâlihazırda birçok maddi zahmetle uğraş ettiklerini, yapılan fahiş artırımlar karşında ezileceklerini ve bu fiyatları karşılayamayacaklarından dolayı birçok öğrencinin okulu bırakmak zorunda kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını sesli bir halde lisana getirdiler.

Öğrenciler, protesto gösterisi sırasında okul idaresine şu bildiriyle seslendiler:

“Değerli arkadaşlar,

Bugün burada ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi öğrencileri olarak, sesimizi duyurmak için toplanmış bulunuyoruz.

Okulumuzda yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz süreçlere baktığımızda hem akademik manada hem mali manada hem de okulumuzun bir üniversiteden beklenen faaliyetler manasında okulumuza büyük umutlarla gelen öğrencilerimizin beklentilerini karşılamaktan hatta bir üniversitenin en temel sunduğu hizmetleri bile vermekten uzak olması, bugün bizleri burada bu durumu protesto etmek mecburiyetinde bırakmıştır.

Bizler burada sesimizi yükseltirken yıkıcı bir üslup benimsemiyoruz. Tam bilakis okulumuzun meselelerine yapan tahliller üretmek, bu yolla da bizlerin mağduriyetinin giderilmesinin sağlanmasını amaçlıyoruz. Bu noktada öğrenciler olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Lakin haklarımızdan da taviz verecek değiliz! Bizler idareden günü kurtaracak telaffuz ve siyasetler değil, uzun vadede de okulumuzdaki meselelerin ortadan kalkmasını sağlayacak kalıcı ve yapısal tahliller istiyoruz.

Bu istek, bizlerin en doğal hakkıdır.

Bugün okulumuzda bizler yani öğrenciler, ekonomik krizin yıkıcı tesirleri ve artan fiyatlar karşısında adeta eziliyoruz. Okulumuzdaki işletmeler, bizlerin yani öğrencilerin faydasına çalışan ve kamu hizmeti sunan işletmeleri olarak değil, yalnızca kar odaklı çalışan işletmeler olduğu surece, sıhhat hizmetleri yetersiz kaldığı sürece, öğrenciler; akademik binalar ve yurtlar başta olmak üzere her alanda temel muhtaçlıklarını karşılamaktan mahrum bırakıldığı surece okulumuz gün be gün ziyan görmeye, gün be gün kan kaybetmeye devam edecektir.

Bu noktada bizler;

Okulumuzun akademik kalitesinin düşmesi tehlikesine karşı aktif tedbirler alınmasını, akademik kaliteyi etkilemesi olası kararlardan vazgeçilmesi, orta gelirli bir aileye mensup bir öğrencinin dahi karşılaması hayli güç olan yurt ve tahsil fiyatları artırımlarının geri çekilmesini, ulaşım ve yemek üzere mevzularda öğrencilerin yüksek maliyetlerle karşı karşıya bırakılmasına son verilmesini, okulumuzun problemlerine ait okul idaresinin kapsamlı bir biçimde bizleri bilgilendirmesini, bir üniversitenin öğrencisine vermeyi taahüt ettiği imkanların verilmesini, gerekirse okulumuzun problemlerinin çözülmesi ismine okul idaresi ile öğrencilerin koordineli olarak çalışılmasını talep ediyoruz.

Bu taleplerimizin karşılanması, okulumuzun problemlerinin çözülmesi için, öğrencilere okulumuzun durumunun idare tarafından şeffaflıkla anlatılması ve öğrencilerin dinlenerek ortak akıl yoluyla yerleşke problemlerinin çözülmesi için idareyle birlikte karar alma süreçlerinde yer alması bizim bütün sıkıntılar için sunduğumuz açık bir reçetedir.

Unutulmasın ki bugün burada bizler, protesto yapmış olmak için protesto yapmıyoruz. Bizim tek emelimiz, büyük umutlarla geldiğimiz okulumuzun sıkıntılarının giderilmesi, bizlere yani öğrencilere daha âlâ eğitim kaideleri sağlanması, hiçbir arkadaşımızın yatağa aç girmemesi, barınma sorunu yaşamaması, tahsilini etkileyecek maddi aksiliklerle karşı karşıya kalmamasıdır.

Bunun yanında her fırsatta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesini ODTÜnün bedelli bir bileşeni olarak vurgulayan ODTÜ idaresini, bu vurguyla bağdaşacak biçimde Kuzey Kıbrıs Yerleşkesinin problemlerini çözme konusunda “bizim sorumluluğumuz değil” anlayışından sıyrılarak hareket etmeye davet ediyoruz.

Vakit yerleşkemize özel üniversite vakit zaman da devlet üniversitesi muamelesi yapılsa da günün sonunda ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi, her ne kadar özel statülü de olsa bir devlet üniversitesidir ve bir devlet üniversitesinin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek, bizlerin de maddi durumumuzu dikkate alarak hareket etmesi gerekir. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi için de okul gelirlerinin sadece ve sırf öğrenciden elde edilecek gelirlerle değil, çeşitli yollarla yaratılacak ek gelirlerle oluşturulması gerekmektedir. Okulumuzu maddi külfetinin neredeyse tamamını öğrencinin karşılamasını beklemek “özel statülü devlet üniversitesi” sıfatıyla bağdaşmamaktadır.

Unutulmasın ki ODTÜ KKK öğrencisi müşteri değildir.

Bu okul bizlerin, yani öğrencilerindir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.