Taş Devri ne zaman başladı, kaç yıl sürdü? Taş Devri özellikleri neler?

Taş Devri, insanlığın teknolojik ve kültürel evriminin başlangıcı olarak kabul edilir ve günümüz medeniyetlerinin temelleri bu dönemde atılmıştır. İnsanların taş aletler kullanarak başladığı bu yolculuk, tarımın keşfi ve yerleşik yaşamın benimsenmesiyle devam etmiş ve nihayet günümüz karmaşık toplumlarına yol açmıştır. İnsan tarihinin büyük bir kısmını oluşturan Taş Devri, insanların teknolojik ve kültürel olarak evrimleştikleri dönemi ifade eder. Taş Devri ne zaman başladı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Taş Devri ne zaman başladı, kaç yıl sürdü? Taş Devri özellikleri neler? Detaylar haberimizde…

TAŞ DEVRİ NE ZAMAN BAŞLADI, KAÇ YIL SÜRDÜ?

Taş Devri, taş aletlerin yaygın olarak kullanıldığı ve geliştirildiği bir dönemi kapsar. Bu dönem, tarih öncesi dönemlerin önemli bir bölümünü kaplar ve genellikle yaklaşık olarak M.Ö. 2.6 milyon yıl öncesinden M.Ö. 3300 yılına kadar sürdüğü kabul edilir. Ancak Taş Devri, bölgelere ve topluluklara göre farklı zaman dilimlerini içerebilir.

TAŞ DEVRİ DÖNEMLERİ

Taş Devri, üç ana döneme ayrılır:

Paleolitik (İlk Taş Devri): Bu dönem, insanların ilk taş aletleri kullanmaya başladığı ve avcı-toplayıcı yaşam tarzını benimsediği dönemi kapsar. Bu dönem, M.Ö. 2.6 milyon yıl öncesinden M.Ö. 10.000 yılına kadar sürdü.

Mezolitik (Orta Taş Devri): Paleolitik’ten Neolitik’e geçiş dönemi olarak kabul edilir. İnsanlar tarımı ve yerleşik yaşamı denemeye başlarlar. Bu dönem, M.Ö. 10.000 ile M.Ö. 8000 yılları arasındadır.

Neolitik (Yeni Taş Devri): Bu dönem, insanların yerleşik yaşamı benimseyip tarımı ve hayvancılığı geliştirdiği dönemi ifade eder. Neolitik Devrim olarak adlandırılan bu dönem, M.Ö. 8000’den M.Ö. 3300 yılına kadar sürer ve insanların toplumlar halinde yaşamaya başladığı bir dönemi işaret eder.

TAŞ DEVRİ ÖZELLİKLERİ

Taş aletlerin kullanımı: İnsanlar, taş aletler kullanarak avlanır, yiyecek toplar ve günlük yaşamlarını sürdürürler.

Avcı-toplayıcı yaşam tarzı: Paleolitik dönemde insanlar, avcı-toplayıcı topluluklar halinde yaşarlar. Yiyecekleri avlayarak ve doğadan toplayarak elde ederler.

Mağara sanatı: Paleolitik dönemde mağara resimleri ve kabartmaları gibi sanat eserleri oluşturulmuştur.

İlk sosyal yapılar: Neolitik dönemle birlikte insanlar daha kalabalık yerleşim yerleri kurmaya başlarlar ve bu topluluklar arasında işbölümü oluşur.

Tarımın keşfi: Neolitik dönemde tarımın keşfi, insanların yiyecek üretimini ve yerleşik yaşam tarzını benimsemelerini sağlar.

İnşaat ve yapılaşma: Neolitik dönemde insanlar, daha büyük ve kalıcı yapılar inşa etmeye başlarlar, bu da yerleşik yaşamın temelini oluşturur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx